Skład Bursztynu, właściwości

_________________________________________________________________________________________

 

Bursztyn - właściwości, skład chemiczny

 

 

Bursztyn pochodzi zasadniczo od dwóch rodzajów żywic: terpenoidowej i fenolowej. Żywice poddane działaniu wysokiego ciśnienia i temperatury w beztlenowych procesach geologicznych ulegały polimeryzacji i krystalizacji. Przejściowym produktem tych przemian jest kopal, stosunkowo miękka o koegzystencji gumy substancja. Dalsze długotrwałe działanie ciśnienia i temperatury powodowało uwalnianie z kopalu terpen i jego twardnienie tworząc znany nam bursztyn.

 

 

Skład chemiczny Bursztynu - mieszanina bardzo wielu związków, których głównym pierwiastkiem jest węgiel 67-81% i siarka około 1%, pozostałą część w udziale 10-11% stanowią tlen i wodór. Większość odmian bursztynu zawiera kwas bursztynowy w ilości od 3 do 8 %. Wzór chemiczny bursztynu jest prosty C10H12O a właściwości i piękno zdumiewające.


Właściwości fizyczne bursztynu


Gęstość Bursztynu - (ciężar właściwy) średnio 1,056g/cm3, zatem nieco więcej od gęstości wody czystej. W takiej też z tego powodu bursztyn opada. Przy niewielkim zasoleniu Bałtyku większość bursztynu utrzymuje się przy dnie. Wyjątkiem są okazy silnie napowietrzone (piankowe), białe i jasnożółte. Ich gęstość wynosi około 0,95g/cm3.

 

Twardość Bursztynu - w skali Mosa wynosi około 2,3 (wielkość średnia nie przekraczająca przedziału 2-3). Nie jest to wysoki stopień ale zważywszy na organiczne pochodzenie właściwość szczególna.

 

Temperatura topnienia Bursztynu - bursztyn topi się w temperaturze od 290 do 390 st.C. Staje się plastyczny, daje się formować i stapiać w większe bryłki. Obróbka termiczna służy też „klarowaniu” bursztynu. Zabiegi te jednak obniżają autentyczną jego wartość. Zmienia się jego struktura a bursztyn klejony traci naturalne jego uwarstwienie co najłatwiej stwierdzić w świetle ultrafioletowym. Bursztyn jest materiałem palnym, pali się wydzielając znaczne ilości dymu i woń żywicy.

 

Przewodność elektryczna Bursztynu - tu bursztyn wykazuje cechy doskonałego izolatora, jest nieprzewodzący. Natomiast inną jego cechą jest zdolność elektryzowania powierzchni, potarty np. wełnianym kawałkiem materiału silnie przyciąga drobne, lekkie przedmioty powodując silną polaryzację w tych przedmiotach. Sam bursztyn elektryzuje się ujemnie

 

Rozpuszczalność - bursztyn jest trudno rozpuszczalny. Rozpuszcza się bardzo słabo i wolno w rozpuszczalnikach organicznych. Wykonanie testu rozpuszczalności pozwala na łatwą identyfikację bursztynu i odróżnienie go od kopalu lub syntetycznych imitacji

 

Kolor - podstawowe barwy to jasnożółta do brunatnej, rzadziej spotykane to: kremowa, biała, zielonkawa, czarna a nawet bezbarwna. Zdarzają się bryłki bursztynu w kolorze niebieskim.

 

 

 

     Ze względu na swoje właściwości, piękno, tajemniczość, bursztyn znajduje ogromne zainteresowanie wśród jubilerów, naukowców, kolekcjonerów. Jubilerskie wyroby z bursztynu, biżuteria z bursztynem, rzeźby z bursztynu zawsze były wysoko cenione i pożądane na całym świecie. Znane tez są od dawna lecznicze właściwości bursztynu. Jako materiał paleontologiczny zawierający doskonale zachowane organizmy jest nieocenionym źródłem wiedzy.

 

 

Amber Słupsk, Rzeźby z Bursztynu i Biżuteria

                   Sławomir Chowaniec 

               

 

 home bursztyn informacje poprzednia strona następna strona